Dakkapel vergunning

Heb ik een vergunning nodig voor mijn dakkapel? Het plaatsen van een dakkapel gaat niet zomaar, er zijn een aantal dingen waarop gelet moet worden. Bedenk eerst of u de dakkapel aan de voor- of achterzijde wilt laten plaatsen. Aan de achterzijde is het plaatsen van een dakkapel zonder vergunning mogelijk, mits er aan onderstaande punten wordt voldaan. Aan de voorzijde dient in sommige gevallen een vergunning aangevraagd te worden. Hier kunt u een vergunningscheck doen.

Als de dakkapel aan de achterzijde komt mag er zonder vergunning geplaatst worden, mits er aan de volgende punten wordt voldaan:

  1. De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;de dakkapel heeft een plat dak;
  2. De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter;
  3. De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet;
  4. De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok;
  5. De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;
  6. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen;ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, vergunningvrij worden geplaatst;
  7. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Voor meer informatie over vergunningen voor dakkapellen kunt ook kijken op de publicatie van de rijksoverheid.

Bouwtekening

Wij kunnen u in contact brengen met bouwtechnische tekenaars indien u een vergunning dient aan te vragen wanneer uw dakkapel niet onder de vrijstellingsregeling valt. 

 

Heeft u vragen
of wilt u advies?

Bel ons gerust! 073 503 3794